ปูนฉาบแต่งผิวคอนกรีต CO

0.00 ฿

รายละเอียด

ปูนฉาบแต่งผิวคอนกรีต CO

ประเภทการใช้งาน : ใช้สำหรับงานฉาบผิวคอนกรีต

คุณสมบัติ : มีค่าการยึดเกาะที่สูงฉาบผิวคอนกรีตได ้โดยไม่ต้องสลัดดอกเนื้อปูนเหนียว ฉาบลื่น

ปูนซีเมนต์ : ใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากผู้ผลิตปูนซีเมนต์ภายในประเทศ

วัสดุมวลหยาบ : ผ่านการขจัดสิ่งสกปรก และคัดขนาดด้วยเครื่องจักร ที่ทันสมัยมีลักษณะแข็งแรง ทนทาน ได้คุณภาพตามชนิดของปูนแต่ละประเภท

สารเคมี :
 สารเคมีพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ

อัตราการใช้ : ปูนฉาบ 1 ถุง : น้ำสะอาด 14 – 15 ลิตร

ระยะเวลาการใช้ : ควรใช้ปูนที่ผสมไว้แล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การเตรียมหน้างาน : ราดน้ำที่อิฐพอประมาณ ยกเว้นอิฐมอญต้องราดน้ำให้ชุ่ม

พื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ/ถุง : ความหนาเฉลี่ย 5 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 5.0-6.0 ตร.ม.ความหนาเฉลี่ย 10 มม. ฉาบได้พื้นที่ 2.5-3.0 ตร.ม.

การกองเก็บ : กองเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่มีความชื้น

อายุการเก็บรักษา : สามารถเก็บสินค้าไว้ได้นานถึง 2 เดือน

ขนาดบรรจุ : 50 กก./ถุง