0.00 ฿

รายละเอียด

ปูนซีเมนต์ตราบัวฉลาม

เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2555 ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐาน ASTM C 150 TYPE 5 ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความต้านทานซัลเฟตสูง เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างในทะเล ในบริเวณพื้นที่ที่มีดิน หรือน้ำใต้ดินมีปริมาณเกลือซัลเฟตสูงและ ในงานอัดฉีดเพื่อประสานรอยร้าวในบริเวณฐานรากที่มีซัลเฟตสูง

อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ
ประเภทงาน
 ปูน
 ทรายหยาบ
 หิน
น้ำ
คอนกรีตทั่วไป 1 2 3 1/2
คอนกรีตทนทาน 1 1- 1/2 2 1/2
ข้อแนะนำการใช้งาน
  • อัตราส่วนผสมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน ภายใต้คำแนะนำของวิศวกร
  • เพื่อให้คอนกรีตมีความทนทานสูง ส่วนผสมคอนกรีตควรมีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ต่ำ และการเทคอนคอนกรีตให้อัดแน่นมากที่สุด
  • หลังจากคอนกรีตถูกหล่อลงแบบแล้ว 24 ชั่วโมง ควรเริ่มทำการบ่มคอนกรีตอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำ เพื่อให้คอนกรีตพัฒนากำลังอัดได้อย่างสมบูรณ์