ปูนซีเมนต์ตราบัวดำ

0.00 ฿

รายละเอียด

ปูนซีเมนต์ตราบัวดำ

เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท III

ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 ของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะกับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังสูงและเร็ว งานหล่อคอนกรีตที่ต้องการตัดลวด หรือถอดแบบเร็ว เช่น ผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสาเข็ม เสาไฟฟ้า พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาและคานคอนกรีตสำเร็จรูป

อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งาน 

ประเภทงาน
ปูน
ทรายหยาบ
 หิน
น้ำ
 คอนกรีตทั่วไป 1 2 4 1/2-1
ข้อแนะนำการใช้งาน
  • ​อัตราส่วนผสมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน ภายใต้คำแนะนำของวิศวกร
  • หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรเริ่มทำการบ่มคอนกรีตอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำ เพื่อให้คอนกรีตพัฒนากำลังอัดได้อย่างสมบูรณ์