ปูนซีเมนต์ตราบัวฟ้า

0.00 ฿

รายละเอียด

ปูนซีเมนต์ตราบัวฟ้า

เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550

ปูนตราบัวฟ้ามีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับงานประเภทต่างๆ ดังนี้

 • งานก่ออิฐ
 • งานฉาบปูน
 • งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
 • อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ
  ประเภทงาน
  ปูน
  ทราย
  หิน
  น้ำ
  งานก่อ 1 3 1
  งานฉาบชั้นแรก 1 21/2 1
  งานฉาบทับหน้า 1 3 1
  งานคอนกรีตทั่วไป 1 2 4 1/2

  อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ

  • ปริมาณน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความชื้นของทราย
  • งานก่ออิฐและงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอียด
  • อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ
  • ก่อนการฉาบปูนควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบมันแล้วรดน้ำให้ชุ่ม หากเป็นผิวคอนกรีตควรทำผิวให้หยาบด้วยการสกัด หรือสลัดปูนทรายให้ทั่วก่อน
  • ทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่ง และลดการแตกร้าว