ปูนซีเมนต์ผสม ตราบัวเขียว

0.00 ฿

รายละเอียด

 ปูนซีเมนต์ผสม ตราบัวเขียว

ปูนซีเมนต์ตราบัวเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550

ปูนตราบัวเขียวมีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับงานประเภทต่างๆ ดังนี้

 • งานก่ออิฐ
 • งานฉาบปูน
 • งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
 • อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ
  ประเภท
  ปูน
  ทราย
  หิน
  น้ำ
  งานก่อ 1 3 1
  งานฉาบชั้นแรก 1 1/2 1
  งานฉาบทับหน้า 1 3 1
  งานคอนกรีตทั่วไป 1 2 4 1/2
  ข้อแนะนำการใช้งาน
  • ปริมาณน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความชื้นของทราย
  • งานก่ออิฐและงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอียด
  • อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ
  • ก่อนการฉาบปูนควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบมันแล้วรดน้ำให้ชุ่ม
  • หากเป็นผิวคอนกรีตควรทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่ง และรดการแตกร้าว