ปูนซีเมนต์ตราบัวแดง

0.00 ฿

รายละเอียด

ปูนซีเมนต์ตราบัวแดง

เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม  I-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 ของประเทศสหรัฐอเมริกา

เหมาะกับงานคอนกรีตทั่วไป และงานคอนกรีตขนาดใหญ่ทุกชนิด เช่น อาคาร สนามบิน สะพาน ถนน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรง และความคงทนถาวร

อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ
ประเภทงาน
ปูน
ทรายหยาบ
หิน
น้ำ
คอนกรีตหยาบ 1 3 5 1/2
คอนกรีตทั่วไป 1 2 4 1/2
ข้อแนะนำการใช้งาน
  • อัตราส่วนผสมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน ภายใต้คำแนะนำของวิศวกร
  • หลังจากคอนกรีตถูกหล่อลงแบบแล้ว 24 ชั่วโมง ควรเริ่มทำการบ่มคอนกรีตอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำ เพื่อให้คอนกรีตพัฒนากำลังอัดได้อย่างสมบูรณ์