ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิด GU สูตรไฮเทค

0.00 ฿

รายละเอียด

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิด GU สูตรไฮเทค

หล่อ เท โครงสร้าง เพื่อสิ่งแวดล้อม

ปูนซีเมนต์ บัวแดง ไฮเทค เป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป (GU) สูตรไฮเทค ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตลาหกรรม มอก. 2594-2556 (ASTM C 1157) ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ  ในขณะที่คุณสมบัติของคอนกรีตที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ บัวแดง ไฮเทค ยังคงมีระดับความแข็งแกร่งและความทนทานเช่นเดียวกับคอนกรีตที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท I และเนื่องด้วยนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการผลิตมีการเติมสารลดน้ำ (Water-Reducing) และสารเพื่อความแข็งแกร่ง ทำให้คอนกรีตที่ผลิตจาก ปูนซีเมนต์ บัวแดง ไฮเทค มีการพัฒนากำลังอัดระยะต้น (Early Strength) ได้อย่างรวดเร็วและระดับการหดตัวของคอนกรีตอยู่ในระดับต่ำ  ซึ่งตอบโจทย์กับผู้ใช้งานคอนกรีตในสภาวะปัจจุบันที่ต้องการความเร่งด่วนในการทำงานและการเพิ่มความทนทานของคอนกรีต