ปูนซีเมนต์ตราบัวแดง เอ็กซ์ตร้า

0.00 ฿

รายละเอียด

ปูนซีเมนต์ตราบัวแดง เอ็กซ์ตร้า

เป็นปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ประเภท I ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม I-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 Type I ของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะกับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและความคงทนถาวร งานคอนกรีตที่ต้องการการถอดแบบเร็ว และงานหล่อขึ้นรูปประเภทต่างๆ เช่น งานคอนกรีตบล็อก หล่อเสาสำเร็จรูป งานหล่อท่ออัดแรง งานหล่อท่อระบายน้ำ เป็นต้น

อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ
ประเภทงาน ปูน
ทราย
หิน
น้ำ
คอนกรีตหยาบ 1 3 5 1/2
คอนกรีตทั่วไป 1 2 4 1/2
ข้อแนะนำการใช้งาน
  • อัตราส่วนผสมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน ภายใต้คำแนะนำของวิศวกร
  • หลังจากคอนกรีตถูกหล่อลงแบบแล้ว 24 ชั่วโมง ควรเริ่มทำการบ่มคอนกรีตอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำ เพื่อให้คอนกรีตพัฒนากำลังอัดได้อย่างสมบูรณ์