ปูนกาวติดกระเบื้อง M509

0.00 ฿

รายละเอียด

ปูนกาวติดกระเบื้อง M509

เป็นปูนกาวสำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือปูผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมันได้ มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ขอบเขตการใช้งาน
ใช้สำหรับงานปูกระเบื้อง ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร  ใช้ได้กับกระเบื้องดินเผา กระเบื้องคอนกรีต หินอ่อนหรือ หินแกรนิต  สามารถปูบนพื้นคอนกรีตผิวมันได้
วัตถุดิบ
•    ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
•    หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
•   สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
งานปูกระเบื้อง :
วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน
1.    ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น  คราบน้ำมัน  สี  สารเคมี  หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีผนังเป็นกระเบื้องเดิม  ต้องมั่นใจว่าผนังมีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่มีรอยแตกร้าว ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง กรณีพื้นหรือผนังไม่ได้แนวระดับ ต้องทำการฉาบหรือเทปูนเพื่อปรับให้ได้ระดับก่อนการปูกระเบื้อง
2.    ผสมปูนกาวกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน  1  ถุง (20  ก.ก.)  ต่อน้ำ  3.5  ลิตร  ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
3.    ปาดปูนกาวบนพื้นที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ  5 มม.   จากนั้นใช้เกียงหวีฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45o  กับพื้นผิว
4.    ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้  กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
5.    จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.

ปริมาณการใช้งานปูกระเบื้อง:

ความหนาของปูน  (มม.) พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน  20  ก.ก. ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.
5 8-9  ตร.ม. 3.0  ก.ก.