ปูนซ่อมเอนกประสงค์ ทีพีไอ M600

0.00 ฿

รายละเอียด

ปูนซ่อมเอนกประสงค์ ทีพีไอ M600

ปูนซ่อมเอนกประสงค์ ทีพีไอ M600 ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆ สำหรับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น การแตกร้าว, การหลุดล่อนของผนัง, งานซ่อมอุดปะรอยแตก หรือรอยเจาะฝังท่อ, กันซึม และงานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิค

ข้อมูล
 • วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียด ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง  และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ ทำให้เนื้อปูนมีความเหนียวลื่น ทำงานง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการหดตัวหลังจากการทำงาน
วิธีการใช้งานปูนซ่อมอเนกประสงค์ ทีพีไอ M 600
งานซ่อมการแตกร้าว หลุดล่อนของผนังและพื้ัน
 • สกัดผิวเปิดหน้าให้เป็นช่องกว้าง 1-1.5 ซม.
 • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม
 • ผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
 • นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือหลุดล่อนและแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้จนแห้ง
งานซ่อมอุดปะรอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อ
 • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม
 • ผสมปูนซ่อมเอนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
 • นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือเจาะฝังท่อและตกแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้จนแห้ง
งานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิค
 • สกัดกระเบื้องเดิมส่วนที่ต้องการซ่อมออกให้หมด
 • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม
 • ผสมปูนซ่อมเอนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
 • นำปูนที่ผสมแล้ว ป้ายบนกระเบื้องที่เตรียมไว้หนา 1-2 ซม. นำไปติดบริเวณที่ต้องการซ่อมปรับระดับและแนวให้เสมอกระเบื้องเดิม
ข้อแนะนำ
 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชม.
 • เมื่อเปิดถุงใช้งานแล้ว ควรใช้ให้หมด หากใช้ไม่หมดต้องปิดปากถุงให้สนิท
 • ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น
ข้อมูลทางเทคนิค
 • การผสม 1 ถุง ต่อน้ำ 0.35 – 0.40 ลิตร
 • น้ำหนักบรรจุ 2 กก.